mlm-kontakt
11000 Beograd
Ul.Pančićeva 14
Tel. +381 11 3034572
Tel. +381 11 2638366
office@skola.mlm.rs

www.skola.mlm.rs
Gde se nalazimo

UPIŠITE SE ONLINE
UBACITE NAS U FAVORITES

favorites
 
NAŠE WEB STRANE
Facebook
GOOGLE
Loading
MS EXCEL

MS Office Excel

Kome je namenjen:
MS Office Excel je program koji u osnovi služi za tabelarno prikazivanje podataka i izradu grafikona..

Neophodno predznanje:
Rad u Windows okruženju.


Osnovni

Radno okruženje
Radne sveske i radni listovi-Book, Sheet
Osnovne operacije sa ćelijama i opsezima
Umetanje i brisanje redova i kolona
Umetanje i brisanje ćelija
Formatiranje ćelije
Korišćenje osnovnih formula u tabelama
Apsolutno i relativno adresiranje ćelija
Crtanje grafikona


Plan kursa:
Termini od 3 casa (3x45 minuta), 3 puta nedeljno.

Trajanje kursa: 12 časova

Cena za grupnu nastavu: 6400 dinara

Pojedinačna nastava
Trajanje kursa: 9 časova
Cena za pojedinačnu nastavu:9000 dinara

Napredni
Autoformat
Funkcija SUMIF
Funkcija grananja -IF
Ugnježdeni - IF
Druge funkcije- COUNT, COUNTIF, AVERAGE, LOOKUP
Grafik funkcije

Plan kursa:
Termini od 3 casa (3x45 minuta), 3 puta nedeljno.

Trajanje kursa: 12 časova

Cena za grupnu nastavu: 6400 dinara

Pojedinačna nastava
Trajanje kursa: 9 časova
Cena za pojedinačnu nastavu: 9000 dinara

Expertski

Rad sa bazama
Filtriranje podataka
Sortiranje
Parcijalno sumiranje
Zaštita dokumenata

Plan kursa:
Termini od 3 casa (3x45 minuta), 3 puta nedeljno.

Trajanje kursa: 9 časova

Cena za grupnu nastavu:6400 dinara

Pojedinačna nastava
Trajanje kursa:6 časova
Cena za pojedinačnu nastavu: 9000 dinara