mlm-kontakt
11000 Beograd
Ul.Pančićeva 14
Tel. +381 11 3034572
Tel. +381 11 2638366
office@skola.mlm.rs

www.skola.mlm.rs
Gde se nalazimo

UPIŠITE SE ONLINE
UBACITE NAS U FAVORITES

favorites
 
NAŠE WEB STRANE
Facebook
GOOGLE
Loading
ŽIVOPISNI PEJZAŽI

Preobratite fotografije trave i neba u živopisne pejzaže

1. Otvorite sliku2. Duplicirajte lejer (Ctrl+J) i promenite blending mod u ’Multiply’

3. Selektujte novi lejer i idite na ’Hue/Saturation’ alat (Ctrl+U) da biste povećali ’Saturation’.
Kliknite OK.

4. Dodajte masku lejeru (Layer>Add Layer Mask>Reveal All)

5. Sa selektovanom maskom uzmite alat ’Apply Image’
(Image>Apply Image) da biste podesili sledeće parametre:
Source: ime fajla
Layer: Background
Channel: RGB
Blending: Normal
Opacity: 100%
Kliknite OK.

6. Selektujte lejer ‘Background’ i idite na ‘Shadow/Highlight’ alat
(Image>Adjustment>Shadow/Highlight) da biste povećali ‘Shadows’.
Kliknite OK.

7. Napravite novi pomoćni ‘Hue/Saturation’ lejer (Layer>New Adjustment Layer> Hue/Saturation)
i povećajte zasićenost.
Kliknite OK.

8. Završili ste poboljšavanje pejzaža!povratak na stranicu tutoriali