mlm-kontakt
11000 Beograd
Ul.Pančićeva 14
Tel. +381 11 3034572
Tel. +381 11 2638366
office@skola.mlm.rs

www.skola.mlm.rs
Gde se nalazimo

UPIŠITE SE ONLINE
UBACITE NAS U FAVORITES

favorites
 
NAŠE WEB STRANE
Facebook
GOOGLE
Loading
KRISTALN ZENICA

KRISTALNA ZENICA

Dizajnirajte vrlo realističnu i detaljnu zenicu oka.

I DEO

1. Otvorite novi dokument 100x100 piksela sa transparentnom pozadinom.

2. Za oko koje pravite izaberite dve nijanse iste boje, jednu tamnu a drugu svetlu. Neka vaša prednja boja bude vaša tamnija, a zadnja boja vaša svetlija boja. Za ovaj tutorijal mi koristimo (#FFB400) za svetliju boju i (#865F00) za tamniju.

3. Napunite prvi lejer belom bojom (#FFFFFF).

4. Koristeći pravougaoni marquee alat napravite pravougaonik i napunite ga vašom tamnijom bojom, kao na donjoj slici.


5. Idite na meni Image>Adjustments>Invert ili pritisnite Ctrl+I

6. Idite na meni Filter>Stylize>Wind i pritisnite Ctrl+F tri puta sa sledećim parametrima:
Method: Wind
Direction: From the left

7. Idite na meni Image>Adjustments>Invert ili pritisnite Ctrl+I

8. Napravite novi lejer. Napravite novu selekciju na novom lejeru i napunite je vašom svetlijom bojom, kao na donjoj slici.


9. Idite na meni Filter>Blur>Gaussian Blur sa jačinom 4.5

10. Idite na meni Layer>Merge Visible

11. Idite na meni Image>Adjustments>Invert ili pritisnite Ctrl+I

12. Idite na meni Filter>Stylize>Wind sa slede}im parametrima:
Method: Wind
Direction: From the left

13. Idite na meni Image>Adjustments>Invert ili pritisnite Ctrl+I

14. Idite na meni Filter>Blur>Motion Blur sa sledećim parametrima:
Strenght: 30
Angle: 0


15. Idite na meni Image>Rotate Canvas>90 degrees CCW

16. Kopirajte vaš imidž ,tako što ćete ga selektovati i kopirati. Ovaj imidž, za sada, ne dirajte

Ovo je kraj I DELA. Idite na pauzu! A posle se vratite!

II DEO

1.Otvorite novi document 200x200 piksela sa transparentnom pozadinom

2. Iskopirajte vaša dva imidža (I deo, 16. korak)

3. Namestite (Arrange) ih kao na donjoj slici i idite na meni Layer>Merge Visible


4. Napravite novi lejer i pomerite ga ispod lejera gde ste kopirali imidž

5. Napunite gonju polovinu novog lejera crnom bojom, a donju polovinu lejera belom


6. Napravite selekciju kao na donjoj slici (napravite selekciju na lejeru sa imidžom u boji)

SAVET: možete napraviti više selekcija u isto vreme na sledeći način:
1. napravite prvu selekciju
2. držeći pritisnut Shift napravite sledeću selekciju.
3. imate dve selekcije


7. Pod selekcijom idite na meni Filter>Blur>Gaussian Blur sa jačinom 2
[img]/skola_themes/khatru/images/zenica09.jpg' class='bbcode' alt='' style='vertical-align:middle; border:0' skola_themes/khatru/images/zenica08_jpg_/img='' />


Na ovoj slici su boje poboljšane.

DODATNI EFEKTI

Sjajno sočivo:

1. Napravite selekciju pravilnog kruga kao na donjoj slici (da bi bila pravilna držite pritisnut Shift dok razvlačite selekciju)


2. Uzmite pravougaoni marquee alat. Držeći pritisnut Alt, odselektujte polovinu kruga


3. Pritisnite D da biste resetovali boje. Napravite novi lejer. Koristeći Linear Gradient alat, napravite gradijent u selekciji na novom lejeru.


4. Promenite Transparency Mode novog lejera u Screen


Na ovoj slici su boje poboljšane.

Završili ste!

povratak na stranicu tutoriali