mlm-kontakt
11000 Beograd
Ul.Pančićeva 14
Tel. +381 11 3034572
Tel. +381 11 2638366
office@skola.mlm.rs

www.skola.mlm.rs
Gde se nalazimo

UPIŠITE SE ONLINE
UBACITE NAS U FAVORITES

favorites
 
NAŠE WEB STRANE
Facebook
GOOGLE
Loading
PHP/MySQL

PHP osnovni kurs


Kome je kurs namenjen:
Kurs je namenjen prvenstveno onim polaznicima kojima nisu nepoznate tajne WEB-a. Kao neki preduslov moramo da napomenemo neophodnost poznavanja HTML-a, i osnovno poznavanje rada u Dreamweaver-u.

Šta ćete naučiti:

Osnovni kurs PHP-a za temu ima upoznavanje sa PHP programskim jezikom, njegovom sintaksom i rešavanje različitih programerskih problema upotrebom PHP-a.
Plan kursa:
1. uvod u PHP programski jezik
2. instalacija potrebnog softvera
3. sintaksa PHP-a
4. varijable
5. nizovi
6. operatori
7. kontrolne strukture
8. petlje
9. funkcije
10. superglobali $_GET i $_POST
11. rad sa fajlovima

Trajanje kursa: 30 časova
Cena: 18000 dinara

Pojedinačna nastava.
Trajanje kursa 21 čas.
Cena: 23000 dinara.
PHP/MySQL napredniNapredni kurs PHP/MySQL za temu ima povezivanje prethodno stečenog znanja iz oblasti PHP programskog jezika sa MySQL bazom podataka, i jihovu konkretnu primenu u WEB programiranju.

Plan kursa:

1. koriscenje formi sa PHP-om
2. kuki
3. sesija
4. log-in princip pomocu sesije
5. uvod u MySQL
6. tipovi polja u MYSQL-u
7. čitanje
8. pisanje
9. menjanje i brisanje u MySQL-u
10. upoznavanje sa phpMyAdmin-om
11.osnove dizajna baze
12. izrada prakticne i funkcionalne aplikacije

Trajanje kursa: 30 časova
Cena: 18000 dinara

Pojedinačna nastava.
Trajanje kursa 21 čas.
Cena: 23000 dinara.